Game rules

(EN) Footvolley is like beachvolley but without the use of hands and arms.
Following rules apply:
* 2 versus 2, each team can touch the ball 3 times and no single player can touch the ball twice in a row.
* FV is played in the sand on a beachvolley court (16m x 8m), net height is 2,24m. The ball has to pass in between the antennas of the net. If it touches the antenna, the point goes to the other team.
* Only soccer body parts are allowed to touch the ball: no hands or arms.
* The kick off is served from a small pile of sand from behind the baseline. One player serves until the point is lost. When this teams regains service, the other player takes turn.
* Points are scored when the ball touches ground in the field of the opponent or when they can not return the ball to your field.
* One set is usually played to 18 (rallypoint system / running score). A tie breaking set is played to 15.

(NL) Footvolley kan men zich het best voorstellen als beachvolleybal zonder het gebruik van de handen en armen.
Het reglement is als volgt:
* Twee tegen twee, waarbij ieder team maximum drie balcontacten mag hebben en niemand tweemaal na elkaar de bal mag raken.

* Er wordt gespeeld op een beachvolleyballveldje (16m x 8m) en met het net op dameshoogte (2,24m). De bal moet tussen de antennes van het net passeren. Als een antenne geraakt wordt, gaat het punt naar de tegenstrever.
* Uiteraard zijn enkel voetbal-lichaamsdelen toegestaan: geen handen of armen.
* De service gebeurt vanop een klein zandheuveltje achter de baseline.
En speler serveert tot het punt wordt verloren. Bij de volgende opslagbeurt is het de beurt aan de andere speler.
* Een punt kan je scoren als je de bal in het vak van de tegenpartij op de grond krijgt of als deze de bal niet meer over het net in jouw vak teruggespeeld krijgt.
* En set duurt met rallypoint-systeem (running score) tot achttien. Een beslissende set wordt meestal tot vijftien gespeeld.
 
  Site Map